Novi broj Mahnićevog slova u studenom

Novi broj Glasnika postulature Mahnićevo slovo u studenom posvećen je u cijelosti posljednjoj godini zemaljskog života Sluge Božjega. Njegovoj patnji na bolesničkoj postelji s koje je i dalje obasipao radošću i svjetlom svakoga tko mu je došao u posjet, a po njima i šire. Njegovim posljednjim trenutcima do prelaska u Vječnost te sprovodnim obredima i ukopu. I u ovom se broju odškrinjuju tek malo vrata mnogih riječi, susreta, molitvi i događaja. Glasnik donosi i izvještaj o obilježavanju 100. obljetnice u Koparskoj biskupiji u rodnoj župi Sluge Božjega u Štanjelu.

Postulator u svome uvodu za ovaj broj Glasnika naglašava: Godina u kojoj se spominjemo i svečano obilježavamo 100. obljetnicu rođenja za nebo Sluge Božjega bliži se kraju. Na temelju ove protekle godine imamo priliku nastaviti upoznavati njegov sveti lik i spoznavati kako nam se kao vjernicima isplati nasljedovati onoga kojega je i Sluga Božji cijeloga svoga života nasljedovao – Isusa Krista, Svjetlo od Svjetla. Ponovno sebi ponavljam, iz dana u dan, dok god razmišljam o pastoralnim pothvatima koje Postulatura priprema o ovom obilježavanju: biskup Mahnić ne bi se složio s ovim! Ne bi želio da mu se skladaju pjesme, drže govori, pišu knjige o njemu… To je istina! Ali to je nama potrebno, za našu vjeru, za naš kršćanski život! Potreban nam je primjer čovjeka, pastira sveta života koji je oduševljavao i oduševljava, da! – naglašavam –oduševljava i danas! Učimo od Sluge Božjega i na času smrti njegove.

Glasnik možete preuzeti OVDJE.